OGLEJ SI PREDSTAVITEV O JESENI. 

Vir: Hergan, I., Kovač, T., Kolar, M., idr. (2014). Dotik okolja 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.