OGLEJ SI PREDSTAVITEV O POMLADI.

Vir: Skribe-Dimec, D., Umek, M., Vrščaj, D., idr. (2016). Raziskujem in razmišljam 2. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS.